Mixed vegetable platter

Mixed vegetable platter

35.00

Hara bhara kabab, paneer tikka, mashroom

Qty:
Category:

Description

Hara bhara kabab, paneer tikka, mashroom